Contact Us


Dinesh Bangera Irvathur

Managing Editor
 Email: dineshirvathur@gmail.com
Phone no: +974 3303 7723
——————————————
Dr. Annayya Kulal Ulthoor
Chief Editor
——————————————

For News and Advertisement

Qatar : Dinesh B.S  Phone no: +974 3303 7723

Bahrain : Dayalakshmi Seetharam Bangera  Phone no: +973 3332 9389
 
Saudi Arabia : Mukesh Kulal  Phone no: +971 55 785 3737
 
Oman : D.S Kulal  Phone no: +968 9118 7469
——————————————
Mangalore
Hemanth Kumar Kinnigoli
Phone No: +91 94809 22412
Ranjith Kumar Moodbidri
Phone No:+91 96632 14651
Rakesh Konaje
 Phone No:+91  94819 76978
——————————————
 Venur
Padmanabha Kulal
  Phone No: +91 96324 47926
——————————————
Udupi
Satish Kulal Nadur
  Phone No: +91 91646 77323
Uday Kulal Kalathur
 Phone No: +91 98443 44253​⁠​
——————————————-
Bantwal 
Sandeep Salian
Phone No: +91 99642 13454
——————————————-
Mumbai
Satish S Bangera
 Phone No: +91 98213 92884
——————————————-
 Prashanth B Bangera
 Phone No: +91  76662 22331
——————————————–

Our Associates…

DK Jilla Moolyara Yane Kulalara Sangha(R)
Old Kent Road, Police Lane,
Mangalore, D K. – 575001
Ph : 0824 2428089
——————————————–
Sri Devi Temple,
Old Kent Road, Police Lane,
Mangalore-575001
Phone : 98440 68632
——————————————–
Sri Veeranarayana Temple,
Kulshekar Post,
Mangalore Taluk
Ph:. 0824 2231628
———————————————

Surathkal Kulala Sangha (R)
Kulala Bhavana,Thadambail,
Surathkal,D K. -575 014
Phone :.99724 97071
———————————————
Kulala Yuvaka Sangha (R)
Sathyanagar, Kulai,
Vidya Nagar,
Mangalore, D K- 574 196
Phone : 90364 51922
——————————————–
Kulala Sangha (R)
Kulal Mandira , Kolya,Someshwar,
Kotekar,Mangalore,D K-575 022
President : Sri.Devappa M
Phone : 944906606
——————————————–
Malali Kulala Sangha (R)
P O Malali,
Mangalore Taluk,
D K 574 165
Ph :0824 2259311, 99457 52040
———————————————
Kulala Samaja Sangha (R)
Thokur,
Haleyangady,Mangalore Tq,
D K 574 146
Phone : 0824 2408153
———————————————
Kulala Yuvaka Sangha (R)
Delanthabettu Post
Mangalore Tq
D K 575 030
Phone : 9448684286/ Phone : 9880034086
——————————————–
Kulal Sangha (R)
Krishnapura 5th Block,
Katipalla, Mangalore-575030
Phone : 9343564241
——————————————–
Moolyara Yane Kulalara Sangha (R)
Padavu School, Moodushedde,
Mangalore-575028
———————————————
Kulala Sudharaka Sangha (R)
Adhyapadi, Bandabettu,
Via Bajpe, Mangalore Taluk
Phone : 0824-2251389
————————————————
Kulala Sangha Moodabidri (R)
Dr. H. M. S. Compound,
Putthige Padavu,
Post Sampige
Mangalore Taluk-574275
Phone : 9845304494/ 9449331098
———————————————–
Kulal Sangha Urva (R)
Shri Ananda,
Karishma, II Cross, Land Links, Hoige Bail,
Ashoknagar, Mangalore-575006
Phone : 9448931056
———————————————–
Shree Mangalajyothi Vividhoddesha
Sahakarai Sangha (N)
Eden Paradise Building,
Battagudda, Bejai, Mangalore-575004
————————————————–
Suvarnakumba Vividhoddesha
Sahakarai Sangha (N)
Kulal Bhavana, Tadambail,
Surathkal, Mangalore-575014
————————————————–
Kumbeshwara Vividhoddesha
Sahakarai Sangha (N)
Near Kulal Mandira, Kolya,
Kotekar Post, Mangalore Taluk
—————————————————
Kumbarara Gudi Kaigarika
Sahakarai Sangha (N)
Chakra Saudha,
Vidhyanagar, Kulai, Mangalore-575019
—————————————————-
Kumbarara Gudi Kaigarika
Sahakarai Sangha (N)
Malali, Kaikamba, Velankani
Building,Kaikamba,Gurupura,
Mangalore-574151,
—————————————————–
Kulala Prathistana, Mangalore
Sri Benaka, Mangalanagar Layout,
Mangaladevi Road, Mangalore-575001,
Chariman : Sri B. Suresh Kulal
Phone : 9880103277
—————————————————–
Puttanna Kulala Prathistana,
Dr. Kulal’s Health Centre, Padil, Mangalore,
Chariman : Dr. Annayya Kulal
Phone : 9448012028
——————————————————
Bantwal Taluk Kulala Sudharaka Sangha (R)
Mayyarabail, Bantwal Bye- pass,
Bantwal Tq, D K
574 211
Phone : 9341127277
——————————————————-
Kulala Sudharaka Sangha (R)
Maripalla Nanya ,
Pudu Post, Bantval Taluk,
D K 574 169
Phone : 9341381717
——————————————————–
Sri Sri Sri Mohandas Paramahamsa Swamiji
Sri Mahalakshmi Temple, Sri Dhama ,Manila,
Post Muruva,Bantwal Taluk,
Dakshina Kannada,-574 243.
Ph :08255-237577,237446
———————————————————–
Kulala Sangha (R)
Vamadapadavu,
Post Ervathoor,
Bantwal Taluk
Phone : 9480035054
———————————————————–
Moolyara Samaja Seva Sangha (R)
Madyanthar, Poonjalakatte,
Bantwal Taluk
————————————————————
Kulal Sudharaka Sangha (R)
Adyanadka, Vittal,
Bantwal Taluk
————————————————————
Kulal Sangha Mudipu (R)
Post Kurnad, Bantwal Taluk
574153 D.K
Phone : 9343574327
———————————————————–
Kulal Seva Sangha (R) Mani,
Post Mani, Bantwal Taluk
574253
————————————————————
Kulala Samaja Seva Sangha (R)
Ogga Kavala Padoor, Bantwal Taluk
Phone : 9449728719 / 9972719211 / 9945368926
——————————————————————-
Kulala Sudharaka Sangha (R)
Sanghabettu, Siddakatte,
Bantwal Taluk
Phone : 9480049994
———————————————————–
Kulal Samanja Seva Sangha (R)
Hookkadigoli Village,
Via Siddakatte, Bantwal Taluk
Phone : 9480145566
———————————————————–
Kulala Sangha (R)
Bobbekeri, Vittal Post,
Bantwal Taluk-574243
Phone : 9448437938
————————————————————
Samaja Seva Sahakari Bank,
Bantwal
Bantwal Taluk,D K
Phone : 9448151985
————————————————————-
Kulal Samaja Seva Sangha (R)
Kulala Sahakara Bhavana,
Near Taluk Office,
Puttur-574201
Ph : 08251 232619 / 9449032619/ 9980206849
——————————————————————
Kulala Yuva Vedike
Kaudichar, Uriyadka, Puttur
Phone : 9448725916
——————————————————————-
Kumbarara Gudi Kaigarika
Sahakarai Sangha (N)
Kulala Sahakari Bhavana,
Puttur-574201
————————————————————-
DK Kulala Sudharaka Seva Sangha (R)
Tq : Sullia Bellare, Sullia, Taluk-574212
Phone : 9448625453 , 9448725510
————————————————————–
Moolyara yane Kulalara Seva Sangha (R)
Navoor, Post Navoor,
Belthangady Taluk
————————————————————–
Moolyara yane Kulalara Seva Sangha (R)
Kulala Mandira, Guruvanakere,
Belthangady Taluk, D K
Ph : 9480290138
————————————————————
Moolyara yane Kulalara Sangha (R)
Shirlalu, Aladangady,
Belthangady Taluk
————————————————————-
Moolyara yane Kulalara Sangha (R)
Hathyadka Village, Arasinamakki Post,
Belthangady Taluk-574198
Phone : 9482744152
————————————————————-
Kumbashree English Medium School,
Nittade, Venoor,
Belthangady Taluk-574242
————————————————————
Samaja Seva Sangha (R)
B Nanda Marine Service Engg.
Near Post Office ,
Malpe,Udupi
———————————————————-
Kulal Kulal Sangha (R)
Perudoor Post,
Bookkigudde,
Udupi Taluk. Dist Udupi
Phone : 9009883457, 9480216744
————————————————————-
Kulala Sangha Brahmmavara,
C/o Maruthi Textile
Saligrama, Udupi District.
Phone : 9844901696 / Phone : 9901190402
————————————————————-
Kumbarara Gudi Kaigarika
Sahakara Sangha (N)
Grama Lekkigara Bhavana,
Near Mission Hospital,
Udupi-576101.
—————————————————–
Kulala Samaja Sudharaka Sangha (R)
Kulala Samudaya Bhavana
Hombadi,Hunsemakki
Koteshwara ,Haladi Road
Kundapura, 576 222
Phone : 98455 28515/ 94489 53559
—————————————————

Kulala Sudharaka Sangha Karkala (R)
Jodu Rasthe,Kukkundoor Post
Karkala Tq
Udupi Dist. 576 227
Hon. Pres: Sri. H D Kulal Phone : 99808 45942
President : Sri.Bhoja Kulal Phone : 94487 24264
—————————————————————————-
Kulala Sangha Nanilthar (R)
Mulladka, Mundkur Post,
Karkal Tq ,
Udupi Dist 576 121
Phone : 9242214590, 0824 2298261
President: Sri.Kusha R Moolya Phone : 94482 40026
—————————————————————————–
Kulala Samja Kalyana Sangha (R)
Hosmar Idu
Karkal Tq ,
Udupi Dist. Phone : 97409 65011
—————————————————————————–
Kasaragod Taluk Kulala Sudharaka Sangha (R)
Hosabettu,Manjeshwar,
Kasaragod District
Kerala -671 323
Phone : 9449333649
——————————————————————————
Pyvalike Kulala Samaja Sudharaka Sangha (R)
Pyvalike,
Via Uppala
Kasaragod Dist. Kerala
——————————————————————————
Kulal Sudharaka Sangha Varkadi
Koodlamogaru, Post
Manjeshwara-671323
——————————————————————————
Kulal Sudharaka Sangha
Puthige Panchayath Branch,
Post Badoor, Via Kumble,
Kasaragod-671321
——————————————————————————-
Kulal Sudharaka Sangha
Kumble Panchayath Branch,
Post Ichilampadi, Via Kumble,
Kasaragod-671321
——————————————————————————–
Kodagu Jilla Kulala (Kumbhar) Sangha (R)
# 28 KHB Colony,
Mysore Road, Madikeri
Kodagu Dist.571 201
President : Smt. K S Muthamma Phone : 94487 20746
——————————————————————————–
Kulala Sudharaka Sangha (R)
Cherambane Post,
Madikeri Taluk, North Kodagu
Kodagu Dist
President : Sri. Nagaraj K M Phone : 94804 00682
———————————————————————————-
Kumbara & Kulala Sudharaka Sangha (R)
Mathru Nilaya,Gandhi Nagar,
Sibinakere Post,Thirthahalli Tq
Shimoga Dist. 577432
Phone : 94481 88865
———————————————————————————-
Moolyara & Kulalara Sangha (R)
Devaraj Urs Colony
Basavana Kudchi
Belgaum
——————————————————————————–
Kulala Samaja Bangalore (R) 
No.5/2 , Agarwal Bhavan
3rd Floor, Opposite BMTC Bus stop
18th Cross, Malleshwaram
Bangalore – 560055
Email: kulalasamaja@gmail.com
Phone: 9845179922, 9886191639
———————————————————————————-
Kulala Samaja Bangalore (R)
# 14 & 15 Paramahamsa Nagar,
Subramanyapura Main Road,
Uttarahalli,Bangalore -560061
——————————————————————————–
D K Kulala Sangha
#630,Soumyakali Layout,
Andrahalli Main Road
Kalinagar,Bangalore 560058
Ph : 080-28362019/ 99863 70731
——————————————————————————–
Kulala Sudharaka Sangha (R)
Tulsiram Building,
311,Guruvar Pet,
Pune. 411 002
Phone : 94223 08963
——————————————————————————-
Kulala Sagha Mumbai (R)
# 102,Malhotra Chambers,
31/33,Police Court Lane,Fort,
Mumbai 400 001
Ph : 022 2269 5107 / 9820723079
E-mail : kulalasangha@yahoo.co.in
——————————————————————————–
JYOTHI CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD.
102, Malhotra Chambers
31/33,Police Court Lane,Fort,
Mumbai 400 001
Tel : 2266 6510, 22631822, 22695107/ 9820507848
E-mail : jyothiccs@gmail.com
——————————————————————————-
Kulala Bhavan & Students Hostel
Mangaladevi Temple Road
Jeppu, Mangalore – 575001
Ph : 0824 2421331
————————————————————————

Sri. Ravi N,
Udbhava Rowddranatheshwara Temple,
Nadubottu, Parenki Village. Madanthyar – 574 224. Belthangady Taluk. Dakshina Kannada District.
————————————-
Kumbhashree vividhoddesha sahakara sangha
Kulala sangha building jodrasthe kukkundoor post and village
President -Bhoja kulal- 9448724264
Secretary- hraday kulal
8105878395