“ಸಂಭ್ರಮ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ”ಕ್ಕೆ ಚಿರ ಋಣಿ


momento2

ಪೆರ್ಡೂರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯ “ಸಂಭ್ರಮ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ” ವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ www.kulalworld.comಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಸಲು ವಾರಸುದಾರರು. ಓದುಗ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಚಿರ ಋಣಿ. ಚೊಚ್ಚಲ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ದಿನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಇರ್ವತ್ತೂರು
(ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕ)

puraskara


[yuzo_related]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *