ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ – ದಹಿಸರ್ ಸಮಿತಿ : ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ


ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿಯ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ – ದಹಿಸರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೆ. ೭ರ ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಜರಗಿತು. 

kunkumakunkumkunkum1kunkum2kunkum3kunkum4kunkum5kunkum6kunkum7kunkum8kunkum9


[yuzo_related]

One thought on “ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ – ದಹಿಸರ್ ಸಮಿತಿ : ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *